Serveis

section-9c909bd
Vídeo i Imatges Comercials

Realització de Vídeos i Fotos Aèries comercials amb imatges d’alta qualitat 4K, RAW, JPEG.

Aixecaments topogràfics

Fotogrametria i Ortofotos Revisions d’obra, Aixecaments patrimoni, Programari fotogrametria: Pix4Dmapper.

Inspeccions d’estructures

Teulades Publiqués o Privades. Torres Elèctriques. Equipaments i Estructures Urbanes